Κουζίνα Olivia Μασίφ Περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Τιμή 5000€  Τελική
Περιλαμβάνονται:πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.
Περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές.