Εξοπλισμός τετραώροφης οικίας στην Ηλιούπολη.
Κόστος 11.000€ και οι τέσσερις κουζίνες.

Περιλαμβάνονται σε όλες τις κουζίνες πάγκοι και πόμολα επιλογής(στις 2 από τις 4 το σύστημα ale με χωνευτό πόμολο,μηχανισμοί αθόρυβου κλεισίματος blum στα συρτάρια και στις πόρτες.