Κουζίνα Olivia Μασίφ Περιοχή Ελευσίνα!
Κόστους 6.150€
Περιλαμβάνονται πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum στα συρτάρια και στις πόρτες!