Κουζίνα Fiamma/Piana Περιοχή Ν.Φιλαδέλφεια
Τιμή 2580€
Περιλαμβάνονται: πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.