Μηχανισμοί Blum σε όλα τα βάσεως ντουλάπια και καλάθια Blum τροφοθήκης,πόμολα.

Συνολικού κόστους 5.200€