Νεοκλασικό μοντέλο Dοver

Kόστος 8.000€

Στην τιμή περιλαμβάνεται πάγκοι και πόμολα,γωνιακός μηχανισμός,νεροχύτης,μπαταρία,απορροφητηρας,μεταλλικά καλάθια τροφοθήκης.