Κουζίνα Fiamma
Τιμή 3300€
Περιλαμβάνονται: πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.
Περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές.