Κουζίνα Fiamma Περιοχή Ν.Ηράκλειο
Τιμή 3600€
Περιλαμβάνονται: πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.