Κουζίνα Πολυμερικό Piana Περιοχή Αθήνα
Τιμή 2460€

Περιλαμβάνονται: πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.