Περιλαμβάνεται τοποθέτηση,μεταφορά,πάγκος,πόμολα, μηχανισμοί Blum,
μηχανισμός γωνίας magic corner 2,τροφοθήκη και αρκετά αξεσουάρ που
δημιούργησαν αυτό το εξαίσιο αποτέλεσμα με old china colored!
Συνολικό Κόστος 8.500€