Κουζίνα Piana Πολυμερικός Βακελίτης Γυαλιστερός Περιοχή Χαλάνδρι!
Κόστους 3700€ τελική τιμή
Περιλαμβάνονται πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum στα συρτάρια και στις πόρτες!