Κουζίνα Piana Just Περιοχή Νέα Ιωνία!
Κόστους 6.900€
Περιλαμβάνονται πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum στα συρτάρια και στις πόρτες!