Κουζίνα Piana Just Περιοχή Νέα Ιωνία!
Κόστους 5.000€
Περιλαμβάνονται πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται φούρνος,εστίες,νεροχύτης και μπαταρία!
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum στα συρτάρια και στις πόρτες!