Κουζίνα Βακελίτη Fiamma Περιοχή Παρνασσός
Τιμή 3070€
Περιλαμβάνονται:πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.