Κουζίνα Βακελίτη Fiamma Περιοχή Κυψέλη
Τιμή 3400€
Περιλαμβάνονται:πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.