Κουζίνα Βακελίτη Fiamma Περιοχή Αθήνα
Τιμή 1840€
Περιλαμβάνονται:πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.