Κουζίνα Fiamma/Piana Περιοχή Πειραιάς
Τιμή 4300€
Περιλαμβάνονται: πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.