Κουζίνα Fiamma Περιοχή Μαρούσι
Τιμή 2090€
Περιλαμβάνονται: πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.