Κουζίνα Βακελίτη Fiamma Περιοχή Κάλυμνος
Τιμή 4550€
Περιλαμβάνονται:πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum με αθόρυβο κλείσιμο.